COVERING THE WORLD, SOLVING YOUR LOGISTICS

ИМПОРТЫН 14 БҮЛГИЙН 28 ЗҮЙЛИЙН 100 ГАРУЙ НЭР, ТӨРЛИЙН БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 185 ДУГААР ТОГТООЛ БАТЛАГДАЖ, ИМПОРТЫН 14 БҮЛГИЙН 28 ЗҮЙЛИЙН 100 ГАРУЙ НЭР, ТӨРЛИЙН БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ 5-20 ХҮРТЭЛХ ХУВИАР НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ. ИМПОРТЫН ЗАРИМ БАРААНЫ ТАРИФЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ 2016.05.01-ЭЭС ХЭРЭГЖИХ БӨГӨӨД ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БОРЛУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ АЛХАМ ЮМ.

News