Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.