Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.
 «   »