Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

Төмөр замын тээврийн захиалга

Ачааны мэдээлэл

Тээврийн нөхцөл
Хэмжээ

Тээврийн мэдээлэл

Ачигдах улс
Ачаа хүрэх эцсийн улс
Тээврийн хэрэгсэлийн төрөл
Нэмэлт үйлчилгээ авах

Захиалагчын мэдээлэл

Тэмдэглэгээ