Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

ЦУГЛУУЛБАР АЧАА (ЕВРОП БҮС НУТАГ)

Европын бүс нутагт байрлах бүх улс орнуудаас таны жижиг хэмжээний ачааг өөрдсийн гэрээт агентын агуулахад (Чех, Оломоуц) цуглуулан цаг алдалгүй тээвэрлэн явуулж байна.

- Манай авто машин Сард 3-н удаа агуулахаас (Чех, Оломоуц) хөдөлнө. 

- Бүх төрлийн ачаа (тусгай нөхцөл шаардсан, хурдан муудаж гэмтэх, аюултай,...)

- Ачаа бүрдэлтийн хугацаа шуурхай