Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

ЗАДГАЙ АЧААНЫ ТЭЭВЭР

Төмөр замаар тээвэрлэх боломжгүй хэт овортой болон хориотой ачааг бид авто замаар тээвэрлэн таны хүссэн газарт хүргэнэ.  

Бид Монгол улсад хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж байгаа ихэнх томоохон бүтээн байгуулалт, төслийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалын тээврийг амжилттай гүйцэтгээд байна.