Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

Сонгон шалгаруулалт

Туушин компани нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа нээлттэй бодлого баримталдаг бөгөөд багаар ажиллах чадвартай, дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.

  • Анкетын шалгаруулалт
  • Анхан шатны ярилцлага
  • Мэргэжлийн шалгалтын тест
  • 2 дахь шатны ярилцлага
  • Эцсийн шийдвэр гаргах