Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

Гаалийн татварын дүн оруулах

Үр дүн