Хэрэглэгчийн булан

Чингэлэгийн мэдээлэл

Зураг Чингэлэгийн төрөл Урт (мм) Өргөн (мм) Өндөр (мм) Хоосон жин (кг) Ачаатай дээд жин (кг) Эзэлхүүн (м³)
20 ft энгийн чингэлэг 5,900 2,352 2,393 2,230кг 28,250кг 33.2м³
40 ft энгийн чингэлэг 12,034 2,352 2,395 3,780кг 26,760кг 67.8м³
40 ft HIGH CUBE чингэлэг 12,034 2,352 2,700 4,020кг 26,580кг 76.4м³
20 ft OPEN TOP чингэлэг 5,898 2,352 2,348 2,250кг 30,480кг 32м³
40 ft OPEN TOP чингэлэг 12,032 2,352 2,348 3,810кг 26,600кг 66м³
20 ft хөргүүртэй чингэлэг 5,456 2,294 2,273 2,550кг 27,470кг 28.6м³
40 ft хөргүүртэй чингэлэг 11,584 2,294 2,557 3,850кг 29,300кг 68м³
20 ft FLATRACK чингэлэг 5,920 2,224 2,213 2,500кг 34,000кг 0м³
40 ft FLATRACK чингэлэг 12,054 2,227 1,959 4,200кг 45,000кг 0м³
20 ft PLATFORM чингэлэг 6,058 2,438 370 2,520кг 27,960кг 0м³
40 ft PLATFORM чингэлэг 12,192 2,245 648 5,700кг 39,300кг 0м³
20 ft TANK чингэлэг 6,058 2,438 2,438 4,190кг 26,290кг 0м³