Мэдээ мэдээлэл

"SCHOLARSHIP ROAD 2023"

"SCHOLARSHIP ROAD 2023"

  • “Scholarship Road-2023” Зам, тээврийн салбарын боловсролын үзэсгэлэнд 2000 орчим оюутан сурагч залуус оролцлоо.
  • Үзэсгэлэнд Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яамны харьяа 11 агентлаг, зам, тээврийн чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэдэг гадаадын болон дотоодын найман их сургууль, коллеж оролцож, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд, нээлттэй ажлын байрны мэдээллээ танилцуулж оролцлоо.