Мэдээ мэдээлэл

Корона вирусын тархалттай холбоотойгоор мэдээлэл

Корона вирусын тархалттай холбоотойгоор мэдээлэл

Корона вирусын тархалттай холбоотойгоор  мэдээлэл хүргэж байна. Бид шинэ мэдээ, мэдээлэл ирмэгц тухай бүрт шинэчлэн хүргэх болно.