Мэдээ мэдээлэл

EC-145 маркийн хоёр нисдэг тэрэгний тээвэрлэлтийн ажлыг Туушин компани зохион байгуулж хүлээлгэн өглөө.

EC-145 маркийн хоёр нисдэг тэрэгний тээвэрлэлтийн ажлыг Туушин компани зохион байгуулж хүлээлгэн өглөө.

Туушин компани нь Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хоорондын Санхүүгийн хэлэлцээрийн хүрээнд 2020-2023 онд хэрэгжиж буй “Монгол Улсын Онцгой байдлын байгууллагад агаарын аврах ажиллагааны нэгж байгуулах, нисдэг тэрэг нийлүүлэх” төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэж байгаа EC-145 маркийн хоёр ширхэг нисдэг тэргийг тусгай зориулалтын автомашинаар амжилттай тээвэрлэн ОБЕГ-т хүлээлгэн өглөө.

Дээрх төслийн хүрээнд сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Онцгой байдлын байгууллагад орхигдоод байсан агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагааны анги дахин сэргээн байгуулагдаж, онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааны эрэн хайх, аврах ажилд томоохон ахиц дэвшил болох тухай албаны хүмүүс мэдээлж байсан билээ.