Мэдээ мэдээлэл

Европын тээвэр логистикийн үйлчилгээний стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв.

Европын тээвэр логистикийн үйлчилгээний стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв.