Мэдээ мэдээлэл

Цаг үеийн мэдээ

Цаг үеийн мэдээ

Тээврийн салбарын цаг үеийн мэдээг хүргэж байна. 

Эх сурвалж: Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо