Мэдээ мэдээлэл

КОРОНА ВИРУСЫН ТАРХАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭГДЭЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

КОРОНА ВИРУСЫН ТАРХАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭГДЭЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газраас 2020 оны 10/402 дугаар бичгээр ирүүлсэн чиглэл үүргийн дагуу шинэ Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах зорилгоор ариутгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг Баяндэмбэрэл ХХК нь манай компанитай хамтран ажиллаж байна.